Van blad zingen

kinderen zangles2In mijn lespraktijk heb ik gemerkt dat er veel behoefte is aan ‘van blad zingen’, noten kunnen lezen èn zingen. Met de methode Jongleren, ontwikkeld door Sylvère van Lieshout, kan iedereen dit leren. De methode is gebaseerd op het solmisatiesysteem (do-re-mi etc). Dit systeem wordt intensief gebruikt in landen als Engeland en Hongarije waar de koorcultuur een ongekend niveau heeft.

De lessen worden in groepen van maximaal 3 mensen gegeven. Zo wordt de individuele aandacht gewaarborgd én is er voldoende ruimte voor interactie. Dit betekent dat iedere leerling gedurende de hele les actief betrokken is. Heeft de één de beurt, dan luisteren, beoordelen en corrigeren de anderen.

ANDERE LESSEN

> Zanglessen
> Directielessen