Directielessen

Nederland telt vele koren en veel dirigenten. Niet alle dirigenten hebben echter een (vak-)opleiding direktie gevolgd. Vaak rollen amateur- of vakmusici bij toeval als koordirigent in de koorwereld omdat er nu eenmaal meer vraag naar koordirigenten is dan aanbod. Om je wat zekerder te voelen voor je koor en om er nog meer muziek uit te halen kun je lessen koordirektie bij mij volgen.

In de lessen komen zaken aan bod als:
– koorscholing en stemvorming
– adem en houding
– slagtechniek en slagschema’s
– behandeling van partituur
– behandeling van vragen uit de eigen koorpraktijk

ANDERE LESSEN

> Zanglessen
> Van blad zingen